*** NEWS ***

Nächstes Festival: 18.-20.11.2022! Genauere Infos folgen.

Genauere Infos folgen Ende August.

*** NEWS ***


1.-3.10.2021 – Pool of Invention Festival

Im Oktober 2021 kommt eine Auswahl der Pool of Invention Künstler wieder ins Haidhäusl in der Haidmühle im Bayerischen Wald! Es werden Pläne geschmiedet, Musik gebraut und die Grundsteine der nächsten Programme gelegt! Am Ende der Woche werden die Ergebnisse der Kreativwerkstatt in innovativen Konzertformaten präsentiert.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf (coronaresistenten) Outdoorkonzerten. Im Fokus steht dabei die Grenzregion Bayerischer Wald/Böhmerwald. Ein Format widmet sich sogenannten „Walddomen“, einem akustischen Phänomen, das in den dichten Fichtenwäldern mit ihren langen Stämmen oft beobachtet werden kann: Eine Akustik wie in einer Kirche, und doch mitten in der Natur. Ein weiteres Format widmet sich den untergegangen Dörfern dieser Region. In Zusammenarbeit mit Nationalparkführern und Musiker:innen beider Länderseiten, die dem Publikum die Geschichte und Natur näherbringen, wandeln Musiker:innen und Publikum gemeinsam auf den Spuren der Geschichte (größere Strecken werden mit einem Bus zurückgelegt).

► Flyer DOWNLOAD

Anmeldung für Karten: 0170/9967980 oder info@provocantus.de

FFP2 - Maskenpflicht bei den Veranstaltungen
Eintritt ausschließlich geimpft, genesen, getestet (3G-Regel)

V říjnu 2021 se do Haidhäuslu v Haidmühle v Bavorském lese vrátí výběr umělců z projektu Pool of Invention! Budou se připravovat plány, bude se vařit hudba a budou se pokládat základy dalších programů! Na konci týdne budou výsledky tvůrčí dílny představeny v inovativních koncertních formátech.

Zvláštní pozornost je letos věnována venkovním koncertům (odolným vůči koruně). Zaměřuje se na příhraniční oblast Bavorský les/Šumava. Jeden formát je věnován tzv. "lesním kopulím", akustickému jevu, který lze často pozorovat v hustých smrkových lesích s dlouhými kmeny: Akustika jako v kostele, ale uprostřed přírody. Další formát je věnován zaniklým vesnicím tohoto regionu. Ve spolupráci s průvodci národního parku a hudebníky z obou stran hranice, kteří diváky seznámí s historií a přírodou, se hudebníci a diváci společně vydají po stopách historie (delší vzdálenosti budou překonány autobusem).

► Flyer DOWNLOAD

Registrace vstupenek: 0170/9967980 nebo info@provocantus.de

FFP2 - povinné masky na akcích
Přijetí pouze očkovaných, uzdravených, testovaných (pravidlo 3G)

Wann & Was / Kdy & co

► Download Pool of Invention Festival Flyer 2021

 • 1.10. - 19:30 Konzert / Koncert - Duo Vakkordeoline || 20:30 Album Präsentation von Nina Kazourian & Band
 • 2.10. - 14:00 Kinder-Werkstatt mit Gemüse, Gemüsepuppen und Gemüsesuppe, durchgeführt von unserem Partner Volyně v dolyně / Dětská dílna se zeleninou, zeleninovými loutkami a zeleninovou polévkou, kterou realizoval náš partner Volyně v dolyně
 • 3.10. - 11:00 Führung & Konzert durch die verlassenen Dörfer mit Musik aus der Region und dem Konzertchor ProvoCantus / Komentovaná prohlídka potopených vesnic se sborem ProvoCantus
 • 3.10. - 15:00 Abschieddrinks & Jam Session / Nápoje na rozloučenou & jam session

Anmeldung für Karten: 0170/9967980 oder info@provocantus.de

Wo / Kde

Im Haidhäusl in Haidmühle, Kirchbergstraße1, 94145 Haidmühle, Deutschland

Připojte se k nám v Haidhäuslu v Haidmühle, Kirchbergstraße1, 94145 Haidmühle, Německy

Link zu Google Maps

Warum? / Proč?

In diesen Zeiten des 'social distancing' sind uns, dem Team des Pool of Invention Festival folgende Punkte wichtig:

 • Kunst leistet einen Beitrag zur Lebensqualität
 • Internationalität beginnt regional
 • Transkulturalität bedeutet das Eigene und das Fremde zu schätzen
 • Kunst, Kultur und Geschichte gemeinsam erleben - Grenzen-, Schicht- und Geschmacksübergreifend

Proč pořádáme festival a proč právě teď? Náš tým si cení umění a svobody společně tvořit, zejména v době "společenského odstupu". Následující prohlášení odráží naše základní přesvědčení:

 • Umění přispívá ke kvalitě života.
 • Mezinárodnost začíná regionálně.
 • Transkulturalita znamená oceňovat "své" i "cizí".
 • Věříme ve společné prožívání umění, kultury a historie; napříč hranicemi, vrstvami a vkusem.

Mit Unterstützung von / S podporou