18.-20.11.2022 – Pool of Invention Festival

In November 2022 a selection of the Pool of Invention artists will come again to the Haidhäusl in the Haidmühle in the Bavarian Forest! Plans will be made, music will be brewed and the foundations of the next programs will be laid! At the end of the week, the results of the creative workshop will be presented in innovative concert formats. A special focus this year will be the Day of German-Czech Musical Encounter Culture on Saturday, Nov. 19.

► Flyer DOWNLOAD

Reservations under +491709967980 and info@provocantus.de

V listopadu 2022 se do Haidhäuslu v Haidmühle v Bavorském lese vrátí výběr umělců z projektu Pool of Invention! Budou se dělat plány, bude se vařit hudba a budou se pokládat základy dalších programů! Na konci týdne budou výsledky tvůrčí dílny představeny v inovativních koncertních formátech. Zvláštní pozornost bude letos věnována Dni česko-německého hudebního setkávání v sobotu 19.11.

► Flyer DOWNLOAD

Registrace vstupenek: 0170/9967980 nebo info@provocantus.de

Dates & Programme

 • Nov. 18th - Multimedial Concert (15€ / 10€)
  • 19:30 Lost Skin - A fusion of music, sand painting and spoken word
 • Nov 19th - Day of musical culture exchange (free admission thanks to the support of the Bavarian State Ministry of Finance and Home Affairs and cooperation with Arberland Regio GmbH)

Reservations under +491709967980 and info@provocantus.de

Admission Friday and Sunday: regular 15€ | reduced 10€
Free admission on Saturday (made possible by funds from the Bavarian State Ministry of Finance and Home Affairs.)

Location / Adresa

Join us at the Haidhäusl in Haidmühle, Kirchbergstraße1, 94145 Haidmühle, Deutschland.

Připojte se k nám v Haidhäuslu v Haidmühle, Kirchbergstraße1, 94145 Haidmühle, Německy

Link to Google MAPS

Why? / Proč?

Why are we hosting a festival, why now? Our team values art and having the freedom to create together, especially in times of 'social distancing'. The following statement reflect our core beliefs:

 • Art contributes to the quality of life.
 • Internationality starts regionally.
 • Transculturality means to appreciate the "own" and the "foreign".
 • We believe in experiencing art, culture and history together; across borders, layers and tastes.

Proč pořádáme festival a proč právě teď? Náš tým si cení umění a svobody společně tvořit, zejména v době "společenského odstupu". Následující prohlášení odráží naše základní přesvědčení:

 • Umění přispívá ke kvalitě života.
 • Mezinárodnost začíná regionálně.
 • Transkulturalita znamená oceňovat "své" i "cizí".
 • Věříme ve společné prožívání umění, kultury a historie; napříč hranicemi, vrstvami a vkusem.

With support from / S podporou

​​​​​